YÜKLENİYOR

Arama Yapın

Sektörel Haberler

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİCİLERİ SİBER GÜVENLİK STRATEJİSİNİ YENİDEN DÜŞÜNMESİ GEREKİYOR

Paylaş

Cynet’in “2021 Bilgi Güvenliği Yöneticileri Küçük Siber Güvenlik Ekipleri Anketi” anketi, küçük güvenlik ekiplerine sahip şirketlerin, genellikle KOBİ’lerin, bir dizi benzersiz zorlukla karşı karşıya olduğunu ve bu kuruluşları büyük kurumsal firmalardan daha büyük risk altında bıraktığını ortaya koymaktadır. Bu gelişmiş riskler, bu şirketlerin % 100’ünü, BT varlıklarını korumak için güvenlik tehdidini azaltmanın en azından bazı yönlerini dış kaynaklardan almaya itiyor.


Beş veya daha az güvenlik personeli üyesi ve bir milyon ABD Doları veya daha az ABD siber güvenlik bütçesi olan küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ’ler) 200 Bilgi Güvenliği Yöneticilerinin katıldığı bu ankette, kuruluşların çoğunun bitmek bilmeyen siber saldırı dalgasından bunalmış olduğu görülmüştür. Bunun nedeni, büyük ölçüde, KOBİ’lerin, daha büyük kuruluşların karşılaştığı aynı tehditlerin çoğu tarafından sular altında kalması, ancak tehditleri sürekli olarak düzeltmek için mali kaynaklar, uzman personel, eğitim ve uygun araçlardan yoksun olmasından kaynaklanmaktadır. Bu anketteki araştırma sonuçlarına göre:

  • Bu Bilgi Güvenliği Yöneticilerinin % 63’ü, işletmelerin sırtlarında daha büyük bir hedefi olmasına rağmen saldırı risklerinin işletmelere göre daha yüksek olduğunu düşünüyor.
  • Bilgi Güvenliği Yöneticilerinin % 57’si, şirketlerini etkin bir şekilde koruma yeteneklerinin, olmasını istediklerinden açıkça daha düşük olduğunu kabul etti.
  • Şirketlerin % 57’si siber saldırılara karşı koruma sağlamak için yeterli beceri ve deneyime sahip olmadıklarını belirtti.
  • Yanıt veren Bilgi Güvenliği Yöneticilerinin % 80’i, bu şirketler daha az kafa ile daha fazlasını yapmak için yenilikçi yollar aradıklarından daha otomatikleştirilmiş güvenlik çözümlerine yatırım yapmak istediklerini söyledi.
  • Yukarıda bahsedilenlerin bir sonucu olarak, küçük güvenlik ekiplerinin% 100’ü güvenlik önlemlerini dış kaynak olarak kullanıyor. Bunların % 53’ü Yönetilen Algılama Yanıtı (MDR) hizmetine dış kaynak kullanıyor ve hizmet ve denge için bir MSSP sağlayıcısına dış kaynak kullanıyor.

Kaynak: www.securitymagazine.com