YÜKLENİYOR

Arama Yapın

Sektör Dosyaları

ISAF Portal Dosya: COVID 19 İLE GEÇEN BİR YIL

Paylaş

2020 yılı hiçbirimizin tahmin etmediği bir yıl oldu. Tüm dünya olarak top yekün bir savaşa girdik, dünyanın bir ucunda yaşanan diğeri ucundakinin canını yaktı, sonra hep birlikte yandık. Bu bilinmezlikler içinde yürürken hayatımızdaki her şey o kadar etkilendi ki… şimdi biz bu etkinin Türkiye güvenlik sektöründeki izlerine bakacağız.

GÜVENLİK SEKTÖRÜ’NDE COVID 19’A YAKLAŞIM
Pandemi koşulları bir çok sektörü ve global ekonomiyi kötü olarak etkiledi. Ancak güvenlik sektörü bu anlamda ihtiyaçlar düşünüldüğünde hasarı yine de az ölçüde yaşayan sektörlerden. Çünkü sektörde sunulan ürünler özellikle bu koşullar için işletmelerin işlerini kolaylaştıran ürünler.

Okisan’ın kurucusu ve CEO’su Ekrem Özkara bu dönem için şunları dile getirdi: “Sektörün önceliği, Covid-19’la mücadelede katkımız ne olabilir sorusuna aranan cevaptı.. Hepimizin bildiği gibi; Covid-19 şüphelisi olabilecek yüksek ateşli potansiyel hasta insanların, en hızlı şekilde tespit edilerek, sağlıklı insanlarla temasını kesmek en acil önlem.


Buna yönelik ilk çözümümüz ise, bazı CCTV sistem cihazlarımızın hassas sıcaklık ölçme yeteneğini, ilave cihaz ve yazılımlarla birleştirip hasta tespitini sağlamak oldu. Hastalığın yayılmasında en önemli unsurlardan birisi olan sınırlı bir alanda yoğunlaşan insan kalabalığını kontrol amacıyla optik görüntü aldığımız CCTV kameralarından, kişi sayma ve insan kalabalığı akış kontrol yazılımları sayesinde kontrol, takip ve uyarı imkanı da sunulabildi.

Sektörümüzün hizmet verdiği alan, ertelenebilir, ötelenebilir, vazgeçilebilir,.. özellikte bir alan değil.. “Güvenlik” insanlığın beslenme, barınma gibi temel fiziki ihtiyaçlarından hemen sonra gelen en önemli ihtiyaçlarından birisi..

Bu çerçevede, Pandemi öncesi devam eden projeler kısa vadede duraksama gösterse de, ‘’uzunca bir süre Covid-19’la yaşamak zorunda kalacağımız gerçeği ortaya çıkınca’’, tekrar harekete geçti.. Hayat devam ediyor.. Ve bu kapsamda iş hayatı da devam etmek zorundaydı zaten.”

Han Elektronik kurucusu ve CEO’su Hakan Kasap da Özkara’nın belirttiği gibi sektör ürünlerinin faydasından bahsederek şöyle dedi: “Sektörün durumunu Covid19 salgını kapsamında ele alacak olursak; küresel çapta yüz yüze geldiğimiz Covid19 virüs salgını ve yaşanılan pandemi süreci tüm dünyada etkisini göstermeye devam etmektedir.


Elbette ki tüm dünyada olduğu gibi CCTV sektörü de pazar büyüklüğü, pazar payı, ciro hacmi, satış hacmi vb. değişkenler ile Covid19 sürecinden etkilenmektedir. Fakat bu süreci CCTV sektöründe sunduğumuz dinamik ürünler ve hizmetler olarak da ele alırsak örneğin; sunduğumuz el terminalleri ve termal kameralar sayesinde pek çok kurum, kuruluş, hastane, alışveriş merkezleri vb. yapılarda girişlerde kişilerin ısı ölçümü, maske kontrolü ve kapasite kontrolü sağlanmıştır. Böylelikle kalabalık arz eden veya kontrol altında tutulması gereken ortamlarda daha güvenilir, huzurlu ve sağlıklı bir çevre yaratılmıştır. Bunlara ek olarak, günümüzde sıkça yaşanan veya yaşanabilecek olan birtakım olayların önüne geçmek, bu konuda caydırıcı olmak veya bunu kanıt olarak kullanabilmek, olayları takip etmek açısından da CCTV güvenlik sistemi günümüzde hayatı çokça kolaylaştıran ve veri güvenliği açısından pek çok koşulda mutlaka kullanılması gereken bir sistem olmaya devam etmektedir.”

Siemens Türkiye Bölgesel Çözümler ve Servisler Direktörü Tolga Afşin de dünya üzerindeki değişim ve özellikle pandemi ile artan dijitalleşme sürecinden bahsederek fikirlerini bizimle şu şekilde paylaştı: “Dünya her zaman bir değişim ve dönüşüm içinde; özellikle son yıllarda beklenenin çok daha üzerinde bir hız ve güç ile dijitalleşiyor.


Global rekabet ortamı ve hızlı Pazar dinamikleri artık dijitalleşme sürecine uyum sağlamayı bir zorunluluk haline getiriyor. Şu an içinde bulunduğumuz olağanüstü dönem de dijitalleşmeye beklenmedik bir yön verdi. Dünyanın dört bir yanına yayılarak pandemi haline gelen Covid-19 salgın sürecinin en büyük getirilerinden biri, bizi yeni teknolojilerde birkaç yıl ileri taşımak oldu.”

Arma Kontrol Sistemleri’nden şirketin Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Koray Kartal da sektörün global durumdan kaynaklı olarak olumsuz etkilenmesine rağmen şirket olarak daha az etkilendiklerini dile getirdi. Kartal sözlerine şöyle devam etti: “Kendi açımızdan krizi iyi analiz ederek yeni hazırladığımız yazılım ve entegre sistemler sayesinde geçen yıl ile aynı sevide ilerledik ve yılı kapattık diyebiliriz.


Bu yıl içinde yurtdışından büyük projeler aldık, özellikle Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye insansız ödeme sistemleri ihraç ettik.”

SEKTÖRDE PANDEMİ SÜPRİZLERİ VE ÇALIŞMA DÜZENİ DEĞİŞİKLİKLERİ
Pandeminin kendisi tüm dünya içinde kötü bir sürpriz oldu. Güvenlikte oluşan süprizler, beklenmedik fırsatlar ya da düşünülmeyen kayıplar konusunda Okisan Özkara: “Elektronik Güvenlik Sistem cihazlarının hastalık tespiti ve kontrolünde kullanılacak şekilde konfigüre edilmesi, planlanmamış/beklenmedik bir ticari alan yarattı tabii ki. Ancak bunun bir ticari fırsat olarak değil, Pandemiyle mücadelede bir hizmet fırsatı olarak düşünülmesi gerekir. Devam eden bu süreçte, şaşırtıcı yükselmeler veya öngörülemez düşüşler yaşanmadı.” dedi. Çalışma alanlarında da hem kendilerini hem müşterilerini koruyup devamlılığı sürdürmek için “Maske, Mesafe, Hijyen” üçgenine önem verdiklerini söyleyen Özkara’ya Arma Kontrol’den Kartal da katılarak şunları belirtti: “Öncelikle çalışma saatlerimizi pandemiye uygun olacak şekilde değiştirdik. Akabinde fabrika içinde yemekhane vb. toplu kullanım alanlarını yoğunluk yaşanmaması ve personellerin birbirleri ile temaslarını azaltmak için vardiyalı olarak kullanıma sunduk.”

Han Elektronik Kasap da zorlu süreçte iş yerlerindeki durumu şöyle dile getirdi: “Elbette ki bu sıkıntılı süreç herkesi ekonomik ve manevi yönden bir hayli etkiledi. Bu sürece hem fiziksel hem de ruhen adapte olmak durumunda kaldık. Kimi firmalar iş yerlerini kapatırken, kimi firmaların işgücünde dijitalleşmeye geçerek evden/uzaktan çalışmaya yüksek oranda geçtiğini görmekteyiz. Bizler de bu süreçte dönüşümlü olarak işlerimizi devam ettirmeye, sürekliliği sağlamaya, talepleri karşılamaya ve elimizden gelen en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Aslına bakıldığında, güvenlik sektörü çok dinamik bir sektör olmasına rağmen, Covid19’un etkisi ve getirdiği kısıtlamalarla birlikte; ticari boyutu düşünecek olursak ne tam anlamıyla özgür bir şekilde hareket edebiliyor, ne de aktif müşteri ziyaretleri veya seyahatler yapabiliyoruz. Öte yandan işin manevi boyutuna baktığımızda virüsün artık yakın çevremize kadar ulaşması, artan vaka sayıları, getirilen sınırlamalar, sosyal olarak hareket alanlarımızın kısıtlanması, vb. olaylar maalesef hem iş hem özel hayatta moral ve motivasyonumuzu etkiliyor. Fakat tüm bu zorluklara rağmen bu sürecin geçici; geleceğin sağlık ve umut dolu olduğunu biliyor ve şevkimizi hiçbir zaman kaybetmeden tüm inancımızla hayata daha sıkı sarılmaya devam ediyoruz.”

Siemens’ten Afşin ise iş yerlerindeki değişimi “Siemens Türkiye uzun yıllardır stratejisini dijitalleşme çerçevesinde oluşturan, temel hedeflerini dijital dönüşüm odaklı kuran ve Ar-Ge faaliyetleri ile dijitalleşmeye yatırım yapan bir şirket. Bu perspektifle Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü günden itibaren kurumumuzdaki üretim ve çalışma hayatını yeniden yapılandırma sürecini ivedi bir şekilde devreye aldık. Süreci yakından takip ederek, çok yönlü ve esnek bir aksiyon planı hazırladık. Siemens Türkiye olarak, içinde bulunduğumuz dijitalleşme çağının ruhuna uygun çözümleri günümüz iş yapış biçimleriyle birleştirdik.” diyerek anlattı.

COVID 19 İLE BİRLİKTE ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLER
Güvenlik sektöründe pandemi süreciyle birlikte öne çıkan ürünler oldu. Hatta bu ürünlerin birbirleriyle entegrasyonu sayesinde bütünleşik sunulan çözümler işletmelerin üzerinden çok önemli sorumlulukları da aldı.

Özkara bu ürünlerle ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Okisan olarak uzun yıllardır Türkiye distribütörlüğünü üstlendiğimiz Dahua markasının Termal tespit çözümleri yanı sıra, farklı bir üreticiye ait özel bir termal tespit sistemini de hızla getirtip pazara sunabildik. Ayrıca termalden farklı bir teknolojiye sahip Yüz Tanıma – İnsan Sıcaklığı Ölçüm Cihazı ile de hem Covid-19 için farklı bir tespit imkanı; hem de Access kontrol imkanını birlikte sağladık. Bu cihazımızla eşzamanlı ‘’sağlık kontrol + maske kontrol + yüz tanıma + HES kodu kontrol’’ ile turnike/kapı açtırma, personel ve misafir takibi yapabiliyoruz. Uzaktan ölçüm yapabilen nitelikli bir ateş ölçüm cihazımızı da yüksek stokla hazır hale getirdik.

Bunların yanı sıra, Hastalığın yayılmasında en önemli unsurlardan birisi olan sınırlı bir alanda yoğunlaşan insan kalabalığını kontrol amacıyla “optik görüntü aldığımız CCTV kameralarından “Kişi sayma ve insan kalabalığı akış kontrol yazılımları” sayesinde kontrol, takip ve uyarı imkanı da sunabiliyoruz.”

Afşin de Siemens’in hızlı bir şekilde bu yeni dönemin ihtiyaçlarına yöneldiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Geleceğin akıllı ve bağlantılı çalışma ortamlarını kurmak ve şirketlere veriye dayalı kararları en çabuk şekilde alma imkânı sunmak için Comfy uygulamasını devreye aldık. Comfy ile hedefimiz veriyi en iyi şekilde kullanarak, iş yerleri için güvenli ve akıllı bir deneyim oluşturmak. İş yeri deneyimi çözümü olan Comfy ile çalışanlar; bir mobil uygulama üzerinden bina ve asansör girişlerinde mobil geçiş kartları ile temassız işlem yapabilme, konferans odalarını ve çalışma masalarını rezerve etme, haritalar üzerinde ofisler ve kampüslerde gezinme, iş arkadaşlarının yerini görebilme ve konforu sağlamak üzere herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmadan sıcaklık ve aydınlatma düzeylerini kişiselleştirebilme gibi imkanlardan faydalanabiliyor.

Comfy’nin Safe Workplace (Güvenli İş Yeri) Çözümü kapsamındaki çalışan uygulaması ile şirketlere güvenli ve yerel düzenlemelere uyumlu bir çalışma ortamının yanında, çalışanların gelişmelerden haberdar olduğu ve verimliliği sürdürdüğü bir sistem kurmaya da olanak sunuyoruz. Türkiye pazarı ile de buluşturduğumuz bu uygulamayı Kartal ve Gebze lokasyonlarımızda kullanıyoruz.

Bunun yanında sahip olduğumuz akıllı altyapılar ve teknoloji ile konuttan ticari binalara, eğitim alanlarından sağlık tesislerine kadar her yapıyla uyumlu olacak şekilde; bina operatörlerinin enerji verimliliğini artırmaktan bina kullanıcılarının konfor ve güvenliğini sağlamaya kadar geniş bir ölçekte hizmet sağlıyoruz.”

Han Elektronik açısından güvenliğin artık sadece can ve mal güvenliğinin korunması değil, iş süreçlerinin kolaylaştırılması anlamına da geldiğini söyleyen Kasap pandemi döneminde bir çok ürün ve sistemin daha etkin kullanılmaya başladığından söz ederek: “Her ne kadar pazar hacmi Covid19 sürecinden etkilense de piyasaya sunduğumuz dinamik ürünler ve gün geçtikçe artan güvenlik talebi ve ihtiyaca yönelik çözüm sunabilen yapay zekâ veya analiz sistemleri kapsamında CCTV sektörüne duyulan ihtiyaç ve talepler zamanla artmaya devam edecektir.

Yukarıda da bahsettiğim gibi sunduğumuz çözümlerden; Covid19 salgını dolayısıyla yoğun rağbet gören talepler arasında; termal kameralar, el ve yüz terminal cihazları, web kameralar, plaka tanıma sistemi ile kapasite kontrolü, kişi sayma ve doluluk oranı analizleri, hırsız alarm sistemleri, vb. gibi çözümler mevcut. Tüm bu sistemler kişilerin ateş ölçümünü ve maske takma durumunu tespit etmek, kapalı ortamlarda hem kişi/ hem araç için kapasite kontrolünü sağlamak, evden çalışan kişi/öğrenciler için PC üzerinden web kamera çözümü sunmak, ofisi/şirketi kapalı olan yerler için hırsız alarm ve kamera sistemi ile güvenliği sağlamak, vb. gibi ihtiyaçlar doğrultusunda aktif olarak talep gören trend ürünler arasındadır.

Bununla beraber IP sistemler tarafında mevcutta kullanılan Dahili Akıllı Video Analizli Kameralar, Kameraya Gömülü Plaka tanıma sistemi, Yüz tanıma sistemleri, Kablosuz alarm sistemleri, Access Point, IoT (Nesnelerin İnterneti) ile gerçekleşen cihaz entegrasyonları, Bulut Teknolojileri ve 3. Parti VMS yazılımlarına ek olarak Yapay Zekâ Yazılımları ve Derin Öğrenme Sistemleri, Veri Toplama ve Analiz Çözümleri de genel anlamda ön planda rol almaktadır.” dedi.

Kartal Arma Kontrol’ün ürünlerinin birbiri ile entegrasyonlarının yapılarak bir çok noktada teması engellediklerini bu sayede pandemiye uygun koşullar yarattıklarını söyledi. Ayrıca ek olarak yaya giriş çıkışlasına dezenfeksiyon sistemlerini de bir yazılım ile entegre ettiklerini belirten Kartal: “Bu sayede çok daha hijyenik bir ortam oluşmasını sağlıyoruz.” Dedi.

SÜRECİN DEVAMINDA TÜRKİYE VE DÜNYADA GÜVENLİK SEKTÖRÜ
Hala kimse tam olarak sürecin nasıl devam edeceğini net olarak söyleyemiyor. Aşı gelecek ve hayat normale dönecek mi, açıkçası çok da ihtimal verilmiyor ki zaten aşının bir yıl dahi koruma sağlamaması gündemde. Peki ekonomi ve sağlık riskleri bu şekilde devam ederse güvenlik sektöründe nasıl gelişmeler olacak?

Özkara bu sorumuzu şu şekilde cevapladı: “Pandeminin mevcut seyri, sektör olarak normal rutin ticari faaliyetlerimizi tabii ki biraz aksattı. Ancak, sektörümüzün sunduğu, yukarıda açıkladığımız cihazlar ve sistemlerin Pandemi önlemi ve mücadele desteği olarak hizmete devam edeceğini öngörebiliriz. Bunun dışındaki rutin proje ve siparişlerimizde önemli iniş çıkışlar olması için “Şimdilik” ciddi bir sorun var diyemeyiz. Covid-19’un global etkisi ise çok büyük tabii ki. Ancak bizim öncelikli çabamızın kendi ülke sınırlarımızdaki lokal çözüme vereceğimiz katkıya yönelik olması gerekiyor. Kendi ülkemizde vereceğimiz top yekün mücadele ve fedakarlıklarımız Global çözüme de en büyük katkı olacaktır.”

Siemens’in dijitalleşme ve müşteri odaklı yatırım ve aksiyonlarını sürdüreceğini belirten Afşin ise: “Küreselleşme, dijitalizasyon, kentleşme, iklim değişikliği ve yeni çalışma modelleri gibi önde gelen trendler, bugün olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da yeni zorluklar ve fırsatlar getirmeye devam edecek. Siemens Türkiye olarak pandemi dönemi ve sonrası olmak üzere önümüzdeki süreçte de müşterilerimizin ihtiyaçlarını odağımıza alarak günlük hayatı dönüştüren teknolojiyi üretmeye devam edeceğiz.”

Hakan Kasap önümüzdeki yıl için: “Covid19’un 2021 yılının ilk çeyreğinde de etkisinin devam edeceğini düşüyorum. Eğer gerekli tedbirler ve önlemleri alınıp, birtakım yaptırımlar uygulanmasına gerek kalmadan herkes gerekli hassasiyet ve önemi gösterirse, önümüzdeki sürecin biraz daha umut dolu olabileceğine inanıyorum. Umarım tüm dünya açısından bu sancılı süreci bir an önce atlatıp, özlemle andığımız o eski normal ve sağlıklı günlerimize geri dönebiliriz.” derken güvenlik sektörü ve Han elektronik açısından umudunu da şu şekilde dile getirdi: “Her sektörde olduğu gibi maalesef CCTV sektörü de Türkiye’de çok değişken iniş ve çıkışlarda seyrediyor. Biz kurulduğumuz günden bugüne kadar, çizgimizi hiç bozmadan kalite ve fiyat performansı çerçevesindeki stratejimizi korumaya devam ediyoruz. Artan pazar doğrultusunda güvenlik sektörü çok hızlı bir ivme ile gelişmektedir ve biz de bu yeni teknolojileri Türkiye’ye en gelişmiş halde getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. 2020 yılında yaşanan tüm zorluklara rağmen (Örn; Covid19 salgını, yangınlar, depremler, savaşlar, ekonomik ve finansal dalgalanmalar, vb), virüs salgınının farklı sektörlere olan etkisi bir yana, bizler için güzel bir yıl oldu, inanıyoruz ki 2021 yılı da artan bir ivmeyle bizler için aktif ve verimli bir yıl olacak.”

Kartal da sektörde bir artış olmasa da gerileme de olmadığını belirtirken: “Öncelikle tüm dünyayı etkisi altına alan salgının bir an önce bitmesini temenni ediyoruz. Aynı düzeyde giden bir yıl oldu bizim için, umarız gelecek yıl daha verimli olur, bizde hedefimiz olan yükseliş oranını gerçekleştirmiş oluruz.” dedi.

ISAF Portal olarak bizler de daha normalleşebileceğimiz, röportajlarda, söyleşilerde ve fuarlarda bir arada olabileceğimiz bir 2021 yılı diliyoruz.

Şimdi Sırada